Tietoa

Kotieläintuotantoon kehitetty hydroviljely on Suomessa vielä vähäistä ja Hydrorehu-hankkeen tavoitteena on selvittää hydroviljelyn mahdollisuuksia Suomen kotieläinten ruokinnassa. Tässä Tietoa-osiossa on selivtettynä hankkeessa kokeiltuja kasvilajeja- ja lajikkeita, siementen hygiennoinnista, kasvatusolosuhteiden vaatimuksista ja laitteistosta. Lisäksi kerromme rehuarvojen tuloksia sadossa.

 

 

 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat

Hankkeen rahoittajat ja sponsorit

rahoittajat