Hydroponisen rehun kasvatus kotieläimille

Hydroponinen viljely tarkoittaa kasvien kasvatusta ilman maa-ainesta. Vesiviljelyä varten huolehditaan kasvualustasta ja kasvit saavat veden lisäksi riittävästi keinovaloa ja lämpöä. Idätyksessä ja versotuksessa kuiva-ainemassa lisääntyy nopeasti. Versotus kestää noin 5-7 päivää, jonka jälkeen rehumatto syötetään eläimille kokonaisuudessaan. Tutkimusten mukaan 1 kg siemeniä tuottaa noin 3-10 kg hydroponisesti kasvatettua rehua kasvista riippuen. Kasvatuksessa ei tarvita torjunta-aineita ja viljelijä voi määrittää itse rehun kasvatusolosuhteet.

Haasteet
✓ Siementen puhtaus ja saatavuus
✓ Olosuhteiden säätely
✓ Homeet ja siemenistä tulevat taudit

Mahdollisuudet
✓ Tuoretta rehua eläimille joka päivä
✓ Eläinterveyden parantuminen
✓ Kustannussäästöjä ostorehuihin

Hydrorehu-hanke julkaisee myöhemmin sivuilla rehuanalyysituloksia kasvatuskokeista.

Katso videolta kuvaus kasvatusprosessista

 

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat

Hankkeen rahoittajat ja sponsorit

rahoittajat